021-77883608             تلفن                                           

                                     0912-4888350         موبایل و تلگرام


      


  Facebook.com/page.designo.ir

                              instagram.com/designo.ir 

  Noori@workmail.com

                                                                                                                                                     www.designo.ir

           


آدرس:        تهرانپارس بلوار پروین چهاراه سیدالشهدا خیابان طاهریان (170شرقی) پلاک20